Názov prípravku
Účinná látka
Abecedný zoznam prípravkov
Prípravok Lieková forma Účinná látka Príbalový informačný leták Druh prípravku
Zeffix 5mg/ml perorálny roztok perorálny roztok  lamivudín  PDF Viazaný na recept
ZENTEL perorálna suspenzia  albendazol  PDF Viazaný na recept
ZENTEL 400 mg tablety  albendazol  PDF Viazaný na recept
Ziagen 20 mg/ml perorálny roztok perorálny roztok  abakavir  PDF Viazaný na recept
Ziagen 300 mg filmom obalené tablety filmom obalené tablety  abakavir  PDF Viazaný na recept
Zinnat 125 mg filmom obalené tablety  cefuroxím (vo forme cefuroxím-axetilu)  PDF Viazaný na recept
Zinnat 125 mg vrecká granulát na perorálnu suspenziu  cefuroxím (vo forme cefuroxím-axetilu)  PDF Viazaný na recept
Zinnat 125 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziu  cefuroxím (vo forme cefuroxím-axetilu)  PDF Viazaný na recept
Zinnat 250 mg filmom obalené tablety  cefuroxím (vo forme cefuroxím-axetilu)  PDF Viazaný na recept
Zinnat 250 mg vrecká granulát na perorálnu suspenziu  cefuroxím (vo forme cefuroxím-axetilu)  PDF Viazaný na recept
Zinnat 250 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziu  cefuroxím (vo forme cefuroxím-axetilu)  PDF Viazaný na recept
Zinnat 500 mg filmom obalené tablety  cefuroxím (vo forme cefuroxím-axetilu)  PDF Viazaný na recept
Zovirax krém  Aciclovirum  PDF Voľnopredajný
Zovirax 200 mg/5ml perorálna suspenzia  Aciklovir  PDF Viazaný na recept
Zovirax Duo krém  Aciclovirum / hydrocortisonum  PDF Voľnopredajný