Názov prípravku
Účinná látka
Abecedný zoznam prípravkov
Prípravok Lieková forma Účinná látka SPC Príbalový informačný leták Druh prípravku
Panadol pre deti Jahoda 24 mg/ml perorálna suspenza  paracetamol  PDF PDF Voľnopredajný
Panadol Ultra Rapide šumivá tableta  paracetamol, kodeíniumfosfát hemihydrát, kofeín (paracetamolum, coffeinum, codeini phosphas hemihydricus)  PDF PDF Voľnopredajný
Panadol Ultra tablety tableta  paracetamol, kodeíniumfosfát hemihydrát, kofeín (paracetamolum, coffeinum, codeini phosphas hemihydricus)  PDF PDF Voľnopredajný
Pavtide Diskus 50 mikrogramov/100 mikrogramov Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  salmeterol/flutikazónpropionát  PDF PDF Viazaný na recept
Pavtide Diskus 50 mikrogramov/250 mikrogramov Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  salmeterol/flutikazónpropionát  PDF PDF Viazaný na recept
Pavtide Diskus 50 mikrogramov/500 mikrogramov Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  salmeterol/flutikazónpropionát  PDF PDF Viazaný na recept
Prepandrix suspenzia a emulzia na injekčnú emulziu  Prepandemická očkovacia látka proti chrípke (H5N1) (štiepený virión, inaktivovaná, s adjuvantom)  PDF PDF Viazaný na recept
Priorix prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  Očkovacia látka (živá) proti osýpkam, príušniciam a ružienke  PDF PDF Viazaný na recept
Priorix lag prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok  Očkovacia látka (živá) proti osýpkam, príušniciam a ružienke  PDF PDF Viazaný na recept
Priorix-Tetra prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  Očkovacia látka proti osýpkam, príušniciam, ružienke a ovčím kiahňam  PDF PDF Viazaný na recept
Priorix-Tetra lag prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok  Očkovacia látka proti osýpkam, príušniciam, ružienke a ovčím kiahňam  PDF PDF Viazaný na recept
Relenza 5 mg/dávka upravený inhalačný prášok  zanamivir  PDF PDF Viazaný na recept
Relvar Ellipta 184 mikrogramov/22 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  flutikazónfuroát/vilanterol  PDF PDF Viazaný na recept
Relvar Ellipta 92 mikrogramov/22 mikrogramov dávkovaný inhlalačný prášok Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  flutikazónfuroát/vilanterol  PDF PDF Viazaný na recept
Requip Modutab 2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním  ropinirol  PDF PDF Viazaný na recept
Requip Modutab 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním  ropinirol  PDF PDF Viazaný na recept
Requip Modutab 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním  ropinirol  PDF PDF Viazaný na recept
Retrovir 100 mg kapsuly  Zidovudín  PDF PDF Viazaný na recept
Retrovir 250 mg kapsuly  Zidovudín  PDF PDF Viazaný na recept
Revinty Ellipta 184 mikrogramov/22 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  flutikazónfuroát/vilanterol  PDF PDF Viazaný na recept
Revinty Ellipta 92 mikrogramov/22 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  flutikazónfuroát/vilanterol  PDF PDF Viazaný na recept
Rolufta Ellipta 55 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  umeklidínium (umeklidíniumbromid) umeclidinium (umeclidinii bromidum)  PDF PDF Viazaný na recept
Rotarix prášok a disperzné prostredie na perorálnu suspenziu  Rotavírusová očkovacia látka (živá)  PDF PDF Viazaný na recept
Rotarix perorálna suspenzia v naplnenom perorálnom aplikátore  Rotavírusová očkovacia látka (živá)  PDF PDF Viazaný na recept
Rotarix perorálna suspenzia v stlačiteľnej tube  Rotavírusová očkovacia látka (živá)  PDF PDF Viazaný na recept
Rotarix perorálna suspenzia vo viacdávkovom obale s jednodávkovými stlačiteľnými tubami (5 jednotlivých dávok) spojenými prúžkom  Rotavírusová očkovacia látka (živá)  PDF PDF Viazaný na recept
Seretide 125 Inhaler N inhalačná suspenzia v tlakovom obale  salmeterol/flutikazónpropionát  PDF PDF Viazaný na recept
Seretide 250 Inhaler N inhalačná suspenzia v tlakovom obale  salmeterol/flutikazónpropionát  PDF PDF Viazaný na recept
Seretide 50 Inhaler N inhalačná suspenzia v tlakovom obale  salmeterol/flutikazónpropionát  PDF PDF Viazaný na recept
Seretide Diskus 50 mikrogramov/100 mikrogramov Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  salmeterol/flutikazónpropionát  PDF PDF Viazaný na recept
Seretide Diskus 50 mikrogramov/250 mikrogramov Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  salmeterol/flutikazónpropionát  PDF PDF Viazaný na recept
Seretide Diskus 50 mikrogramov/500 mikrogramov Dávkovaný inhalačný prášok (inhalačný prášok)  salmeterol/flutikazónpropionát  PDF PDF Viazaný na recept
Serevent Diskus inhalačný prášok  Salmeterol xinafoát  PDF PDF Viazaný na recept
Serevent Inhaler N inhalačná suspenzia v tlakovom obale  Salmeterol xinafoát  PDF PDF Viazaný na recept
Seroxat 10 mg filmom obalené tablety  paroxetín (vo forme hemihydrátu paroxetíniumchloridu)  PDF PDF Viazaný na recept
Seroxat 20 mg filmom obalené tablety  paroxetín (vo forme hemihydrátu paroxetíniumchloridu)  PDF PDF Viazaný na recept
Seroxat 30 mg filmom obalené tablety  paroxetín (vo forme hemihydrátu paroxetíniumchloridu)  PDF PDF Viazaný na recept
Shingrix prášok a suspenzia na injekčnú suspenziu prášok a suspenzia na injekčnú suspenziu  očkovacia látka proti pásovému oparu (rekombinantná, s adjuvantom)  PDF PDF Viazaný na recept
Sinecod sirup  Butamirate citrate  PDF PDF Voľnopredajný
Stieprox šampón  Ciclopirox  PDF PDF Viazaný na recept